We're just lost souls, aren't we?

I can't drown my demons, they know how to swim

"Budio sam se ponekad, i zaticao je kako sedi u postelji, obuhvativši kolena rukama.
- Šta ti je?
- Ništa.
- Boli li te štogod?
- Ne boli. Spavaj.
- Čudna si večeras.
- Srećna sam večeras.
Prihvatio sam taj razlog, jer mi se spavalo, ali sam se sutradan pitao, zar se i od sreće ne spava?"
Meša Selimović, Tvrđava 

(Source: toute--la--nuit, via zbrkamisli)

"Naučio sam da svet ne vidi šta se u vama krije, da ga nimalo nije briga za nade i snove, za tuge koje se kriju ispod kože. Sve je tako prosto, apsurdno i surovo."
A planine odjeknuše, Haled Hoseini

(Source: zbrkamisli, via zbrkamisli)

"You don’t have to be fearless to be brave."

(Source: freeingeileen, via know-i-love-you-more)

Theme